Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Quận ủy quận Ngô Quyền kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường Lạch Tray đối với công tác giải phóng mặt bằng.
Ngày đăng 22/03/2017 | 11:00 | Lượt xem: 706

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ban thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/QU ngày 20/04/2008 của Ban thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Một số hình ảnh: