Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 05/06/2017 | 10:01 | Lượt xem: 153

Từ ngày 03 - 04/6/2017 tại Hội trường trường Nguyễn Đình Chiểu và Hội trường tầng 3 trụ sở ĐU - HĐND - UBND phường Lạch Tray. Các tổ Đại biểu HĐND phường Lạch Tray tiếp xúc cử tri 15 TDP chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm với các nội dung: 
1. Đại diện tổ đại biểu HĐND phường thông báo với cử tri:
+ Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa 8; 
+ Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ Ba của HĐND phường khóa 8;
+ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; 
2. Cử tri tham gia ý kiến về các nội dung của kỳ họp và kiến nghị với HĐND phường,
3. Đại biểu HĐND phường phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giải thích, thông tin lại những vấn đề cử tri chưa rõ.

Một số hình ảnh: