Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Kỳ họp thứ IV, HĐND phường Lạch Tray Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 30/06/2017 | 03:07 | Lượt xem: 214

Ngày 29/6/2017 tại hội trường tầng 3 trụ sở ĐU - HĐND - UBND phường Lạch Tray. HĐND phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công Kỳ họp thứ IV, HĐND phường Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong thời gian 01 ngày HĐND phường đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với các nội dung:
1. Miễn nhiệm Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND phường do chuyển công tác và nghỉ chế độ;
2. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND phường; 
3. Cho thôi làm nhiệm vụ 04 đại biểu HDND phường do chuyển công tác và bầu bổ sung Phó trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND phường khóa VIII;
4. Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND phường năm 2016;
5. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri, báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm;
6. Thông báo của UBMTTQVN phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017;
7. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017;
8. tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp triển khai kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017;
9. Báo cáo thẩm tra báo cáo và dự thảo NQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017;
10. Báo cáo quyết toán ngân sách phường;
11. Tờ trình về quyết toán ngân sách phường năm 2016;
12. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về quyết toán ngân sách phường năm 2016;
13. Tờ trình về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường;
14. Đại biểu HĐND phường thảo luận về các báo cáo, tờ trình;
15. Chất vấn và trả lời chất vấn;
16. Thông qua dự thảo Nghị quyết:
- Về kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017;
- Về quyết toán ngân sách phường năm 2016;
- Về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2018./.

Một số hình ảnh: