Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Lạch Tray nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 01/07/2017 | 09:10 | Lượt xem: 225

DANH SÁCH
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG, KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
       
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
I Thường trực Hội đồng nhân dân phường
1 Phạm Bá Huy Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND phường
0913.065.761
2 Trần Thị Bích Phượng Đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch HĐND phường
0936.717.966
II Ban Pháp chế HĐND phường
1 Trần Thị Hiền Trưởng ban Pháp chế HĐND,
Công chức Tư pháp Hộ tịch phường
0912.012.574
2 Nguyễn Ánh Ngọc Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND phường 0936.635.227
3 Nguyễn Văn Hạnh Ủy viên Ban Pháp chế HĐND phường,
Chi ủy viên, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 10
0912.393.513
4 Đỗ Thế Văn Ủy viên Ban Pháp chế HĐND,
Công an phường
 
III Ban Kinh tế Xã hội HĐND phường
1 Đỗ Thị Kim Ngân Trưởng ban Kinh tế Xã hội HĐND,
Công chức Văn hóa Xã hội phường
0989.771.678
2 Phạm Thị Thúy Nga Phó trưởng ban Kinh tế Xã hội HĐND,
Công chức Văn hóa Xã hội phường
01666.863.033
3 Lê Khánh Duy Đảng ủy viên,
Ủy viên Ban Kinh tế Xã hội HĐND,
Công chức Tư pháp Hộ tịch phường
0914.259.995
4 Đoàn Như Trường Ủy viên Ban Kinh tế Xã hội HĐND,
Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3
0912.547.085
5 Chu Thị Kim Minh Ủy viên Ban Kinh tế Xã hội HĐND, Hiệu phó trường Mầm non 20-10,
Nhân dân Tổ dân phố số 14
01.645.265.155
IV Đại biểu HĐND phường
1 Đào Văn Hùng Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND phường
0916.983.579
2 Nguyễn Thị Kim Anh Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy,
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường
0934.296.039
3 Lê Xuân Bảo Đảng ủy viên, Uỷ viên UBND,
Chỉ huy trưởng Quân sự phường
0903.279.689
4 Phùng Thị Chiên Đảng ủy viên,
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường,
Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ DP số 7
0944.291.269
5 Phạm Văn Thú Uỷ viên BCH Hội CCB phường,
Chi hội trưởng CCB Tổ DP số 15
0988.398.702
6 Đặng Thị Nhạn Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường,
Tổ trưởng Tổ dân phố số 5
01.668.976.944
7 Mai Xuân Bẩy Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 15 0904.717.647
8 Trần Thị Thái Hà Phó Bí thư Chi Đoàn Thanh niên
Tổ dân phố số 2
 
9 Trần Hùng Cường Phó trưởng phòng Tổ chức lao động
Công ty CP Nhựa TNTP
0984.696.275