Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7, khóa XVIII
Ngày đăng 17/11/2017 | 09:49 | Lượt xem: 1042

Thực hiện Kế hoạch số 20 ngày 16/10/2017 của Thường trực HĐND quận về việc tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa 18.

Ông Đinh Minh Tuấn - QUV - Phó chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền (ảnh giữa)

Chủ trì hội nghị 

Ngày 16/11/2017, Tổ Đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền ứng cử tại phường Lạch Tray, Lạc Viên phố hợp thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQVN 02 phường Lạch Tray, Lạc Viên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Đại biểu HĐND quận 

thông báo với các cử tri về thời gian, địa điểm, tổ chức kỳ họp

Dự hội nghị các đại biểu và đại diện các cử tri 02 phường Lạch Tray và Lạc Viên đã được nghe Đại biểu HĐND quận thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức kỳ họp, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018. Thông báo trả lời các kiến nghị cử tri của 02 phường Lạch Tray và Lạc viên. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri 02 phường Lạch Tray và Lạc Viên. 

Ông Trịnh Quang Trường - Đại biểu HĐND quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri 02 phường gửi tới các Đại biểu HĐND quận 

Sau 2 giờ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cởi mở, dân chủ. Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND quận chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của HĐND quận khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.