Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

HĐND phường Lạch Tray tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 20/12/2017 | 02:51 | Lượt xem: 802

     Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

     Thực hiện Kế hoạch số 12 ngày 25/10/2017 của HĐND phường Lạch Tray về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND phường Lạch Tray;

     Ngày 19/12/2017, HĐND phường Lạch Tray tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với các nội dung:

     1. Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, kết quả thực hiện chủ đề năm 2017; Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 phường Lạch Tray.

     2. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018 phường Lạch Tray.

     3. Quyết định Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường.

   4. Quyết định Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường.

    5. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

    6. Nghe thông báo của UBMTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

    7. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

    8. Chất vấn và trả lời chất vấn.

    9. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

    Kỳ họp nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn phường cùng sự có mặt của các đại biểu HĐND quận bầu tại phường; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường; 20 vị đại biểu HĐND phường khoá VIII cùng các đại biểu khách mời.

    Kỳ họp thứ năm (kỳ họp cuối năm 2017) của HĐND phường đã xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này HĐND phường đã nghe, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018; Chương trình xây dựng nghị quyết, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, của HĐND phường; và một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

    Sau khi xem xét, thảo luận, thẩm tra, HĐND phường đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2018. HĐND phường đã dành thời gian thoả đáng để thảo luận, trao đổi, chất vấn, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm cần giải quyết thấu đáo của chính quyền. UBND phường đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, đề xuất những biện pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian tới.

    HĐND phường đã thông qua 06 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018; Chương trình xây dựng nghị quyết, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, của HĐND phường; Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; Cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khoá VIII.

   Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu HĐND phường, sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ năm HĐND phường Lạch Tray khoá VIII đã hoàn thành các nội dung đề ra và đạt kết quả tốt./.