Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Phường Lạch Tray triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.
Ngày đăng 17/01/2018 | 04:29 | Lượt xem: 792


Chiều ngày 17/01/2018, tại hội trường Nhà khách Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy phường Lạch Tray tổ chức hội
nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Khóa XII.
Đến dự hội nghị có các đồng chí đại biểu:
- Đồng chí Phạm Bá Huy - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường;
- Đồng chí Đào Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;
- Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội phường;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường;
- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ phường;
- Các đồng chí cán bộ, công chức phường; cán bộ, giáo viên các trường học; cộng tác viên dân số, cán bộ trạm y
tế phường.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng phòng Phòng Lý lịch chính trị và Lịch sử Đảng -
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng quán triệt các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Khóa XII:
- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".
- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới".
- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "công tác dân số trong tình hình mới".


Đồng chí Trần Thị Phương

Trưởng phòng Phòng Lý lịch chính trị và Lịch sử Đảng
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng là báo cáo viên tại hội nghị

Đồng chí Phạm Bá Huy - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường phát biểu bế mạc hội nghị