Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Lịch công tác tuần 37 (từ 07/09-13/09/2020)
Ngày đăng 07/09/2020 | 04:59 | Lượt xem: 1499

UBND Quận Ngô Quyền Lịch công tác
Lịch công tác đơn vị - UBND phường Lạch Tray Tuần 37 (từ 07/09/2020 đến 13/09/2020)
             
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(07/09/2020)
Sáng 07:45: Chào cờ, giao ban công tác tuần toàn thể cơ quan HT UBND phường Lãnh đạo phường Văn phòng
Chiều -        
Thứ ba
(08/09/2020)
Sáng 08:00: Họp Hội đồng chống thất thu ngân sách Chủ tịch UBND phường P.họp 2C quận Lãnh đạo Quận  
Chiều -        
Thứ tư
(09/09/2020)
Sáng 08:00:  Họp giao ban với Trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường chủ tịch UBND phường P.họp 2C quận Lãnh đạo Quận  
Chiều -        
Thứ năm
(10/09/2020)
Sáng -        
Chiều -        
Thứ sáu
(11/09/2020)
Sáng -        
Chiều -        
Thứ bảy
(12/09/2020)
Sáng Cả ngày: - Trực covid-19
- Trực quản lý TTXD
theo lịch phân công, UBND phường BCĐ phường  
07:00: Trực 1 cửa Đ/c Hùng - CT, Duy - TP UBND phường Lãnh đạo phường  
Chiều -        
Chủ nhật
(13/09/2020)
Sáng Cả ngày: - Trực covid-19
- Trực quản lý TTXD
theo lịch  UBND phường BCĐ phường  
Chiều -