Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Lịch công tác: Tuần 36 (từ 31/08/2020 đến 06/09/2020)
Ngày đăng 31/08/2020 | 05:04 | Lượt xem: 459

UBND Quận Ngô Quyền Lịch công tác
Lịch công tác đơn vị - UBND phường Lạch Tray Tuần 36 (từ 31/08/2020 đến 06/09/2020)
             
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(31/08/2020)
Sáng 09:00: Giao ban BTV Ban thường vụ HT UBND phường Đ/c Phạm Bá Huy - Bí thư đảng ủy phường Văn phòng đảng ủy
10:00: Giao ban cơ quan toàn thể cơ qun HT UBND phường Lãnh đạo phường Văn phòng
Chiều 14:00: Lễ kỷ niểm 73 ngày Quốc khánh 02-9, Trao HHĐ đợt 02-9 theo giấy mời HT UBND phường Đ/c Phạm Bá Huy - Bí thư đảng ủy phường Văn phòng đảng ủy
14:30: Giao ban bí thư, tổ trưởng TDP Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ trưởng các ban, ngành đoàn thể, bí thư, tổ trưởng 15 TDP, các đơn vị cộng quản HT UBND phường Lãnh đạo phường Văn phòng đảng ủy
Thứ ba
(01/09/2020)
Sáng -        
Chiều -        
Thứ tư
(02/09/2020)
Sáng Cả ngày: trực cơ quan 02-9 Theo lịch phân công UBND phường Lãnh đạo phường  
Chiều -        
Thứ năm
(03/09/2020)
Sáng -        
Chiều -        
Thứ sáu
(04/09/2020)
Sáng -        
Chiều -        
Thứ bảy
(05/09/2020)
Sáng Cả ngày: Trực covid theo lịch phân công UBND phường BCĐ phường  
07:00: Trực 1 cửa Đ/c Hùng PCT, Duy TP HT UBND phường Lãnh đạo phường  
Chiều -        
Chủ nhật
(06/09/2020)
Sáng Cả ngày: Trực covid-19 theo lịch phân công UBND phường BCĐ phường  
Chiều -