Trang chủ

An ninh - quốc phòng

Thanh niên phường Lach Tray hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Ngày đăng 06/03/2018 | 10:13 | Lượt xem: 1631

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/5/2015. Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018. Căn cứ vào Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền về việc giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2018 cho phường Lạch Tray.

     Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Lạch Tray, đã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ huy công an, cảnh sát khu vực, Bi thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể chính trị xã hội đã làm tốt công tác đã làm tốt công tác vận động thanh niên hăng hái đi khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quận sự và săn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

     Qua khám tuyển các công dân đã trúng tuyển, đã được Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN phường - Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố có thanh niên lên đường nhập ngũ để lắm bắt tư tưởng thanh niên và được lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể quan tâm đến thăm hỏi gia đình và động viên tặng quà cho thanh niên để yên tâm lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ gặp khó khăn đều được lãnh đạo và các ban, ngành đoàn thể trợ cấp để thanh niên lên đường nhập ngũ yên tâm, trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ nhập ngũ đều được lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN và các ban ngành đoàn thể tổ chức giao lưu gặp mặt những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và thanh niên trước lúc lên đường lên đường nhập ngũ năm 2018, qua buổi tiếp xúc giao lưu tặng quà cho quân nhân và thanh niên nhập ngũ với tổng kinh phí trên 23 triệu đồng.

     Ngày 05/3/2018 (tức ngày 18 tháng giêng năm Mậu Tuất phường Lạch Tray giao quân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tạo khí thế tốt, an toàn. 

Các đồng chí lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ VN - HĐNVQS phường chụp ảnh lưu niệm, động viên tinh thần các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

  Visitor Tracking

User Online: 5005
Total visited: 4957561