Trang chủ

An ninh - quốc phòng

Diễn tập phòng thủ chiến đấu phường Lạch Tray 2018
Ngày đăng 15/06/2018 | 11:11 | Lượt xem: 1351

Căn cứ vào Chỉ thị số 09-CT/QU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền.

Thực hiện kế hoạch sô 16/KH-UBND ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận về việc tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp phường năm 2018.

Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị; Kế hoạch của cấp trên. Sau một thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực, chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao. Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy công an phường, các Ban, ngành đoàn thể đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND đã xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập, tổ soạn thảo văn kiện, tổ bảo đảm, các thành viên khung diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ phường, đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và bồi dưỡng nội dung diễn tập cho các Ban, ngành đoàn thể tiến hành luyện tập bám sát với tình hình thực tế của phường, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong quá trình tổ chức luyện tập có sự hướng dẫn tận tình của Ban Chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền và sự giúp đỡ cao của Ban Chỉ huy quân sự quận Hải An. Với thời gian khẩn trương trong 2 ngày 12/6 và 13/6/2018 phường Lạch Tray quận Ngô Quyền đã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2018 thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị theo đúng kế hoạch đề ra.

Qua 2 ngày diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ phường đã được cấp trên đánh giá cao, thông qua diễn tập làm cho mỗi thành viên năm chắc được các quan điểm của Đảng trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và nâng cao cảnh giác đối với các thế lực thù địch đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó rút ra được những kinh nghiệm về điểm mạnh, điểm yếu trong công tác phối hợp quá trình tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo./.

  Visitor Tracking

User Online: 3323
Total visited: 4958101