Trang chủ

An ninh - quốc phòng

UBND phường Lach Tray khai mạc lớp kiến thức ANQP cho đối tượng mở rộng năm 2018
Ngày đăng 25/06/2018 | 04:45 | Lượt xem: 1609

Căn cứ vào Luật giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND phường Lạch Tray; Kế hoạch số 40/KH-HĐGDQP&AN ngày 06/6/2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng mở rộng năm 2018.

Các đại biểu về dự khai mạc lớp kiến thức ANQP cho đối tưởng mở rộng

phường Lạch Tray năm 2018

Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị; kế hoạch của cấp trên. Sau một thời gian với tinh thần tích cực, chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao. Ban chỉ huy quân sự đã phối hơp với Ban chỉ huy công an phường, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường, chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường và giảng viên triển khai tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 77 công dân trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự mở rộng năm 2018. Với thời gian trong 1 ngày phường Lạch Tray đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh thu hút được 77 luọt công dân tham gia

Qua lớp học các học viên đã năm được những kiến thức nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, nhà nước từ đó đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" bạo loan lât đổ ủa các thế lực thù địch, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

  Visitor Tracking

User Online: 3349
Total visited: 4958075