Trang chủ

An ninh - quốc phòng

Hội đồng NVQS phường Lạch Tray triển khai kế hoạch điều tra, rà soát công dân nam độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019
Ngày đăng 20/07/2018 | 10:23 | Lượt xem: 1456

     - Căn cứ vào Luật nghĩa quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

     - Thực hiện kế số 639/KH-HĐNVQS ngày 03/7/2018 của Hội đồng nghĩa vụ quận Ngô Quyền về điều tra, ra soát nắm nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019.

    - Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Lạch Tray, đã xây dựng kế hoạch và tổ chức họp Hội đồng nghĩa quân sự (HĐNVQS) mở rộng để triển khai kế hoạch rà soát đến các thành viên HĐNVQS, Ban chỉ huy Công an, cảnh sát khu vực, các cán bộ Ủy ban nhân dân và các Ban, nghành đoàn thể từ phường đến các cấp ủy cùng tổ dân phố phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức điều tra đến từng công dân trên địa bàn phường, chuẩn bị cho công tác tuyển quân đầu năm 2019./.

  Visitor Tracking

User Online: 4960
Total visited: 4957574