Trang chủ

An ninh - quốc phòng

Hội đồng NVQS phường Lạch Tray tổ chức khám sức khoẻ sơ tuyển NVQS cho công dân nam năm 2019.
Ngày đăng 10/11/2018 | 10:57 | Lượt xem: 1270

một số hình ảnh:

  Visitor Tracking

User Online: 3367
Total visited: 4958157