Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Phường Lạch Tray: Triển khai mô hình “Tiếng chuông liên kết bảo đảm ANTT cơ sở”
Ngày đăng 31/07/2019 | 08:52 | Lượt xem: 1508

Chiều 30-7, UBND phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình "Liên kết bảo đảm ANTT khu chung cư, khách sạn và nhà nghỉ"; triển khai mô hình "Tiếng chuông liên kết bảo đảm ANTT cơ sở".

Tại hội nghị, BCĐ 799 phường Lạch Tray đã công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình và thông qua nội dung quy chế phối hợp, hoạt động mô hình "Tiếng chuông liên kết bảo đảm ANTT cơ sở". Theo đó, các thành viên mô hình gồm CAP Lạch Tray, Trạm Công an Lạch Tray và 17 đơn vị kinh doanh trên lĩnh vực tín dụng ngân hàng và kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn phường ký quy chế phối hợp, thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời khi xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT.

Các thành viên mô hình"Tiếng chuông liên kết bảo đảm ANTT cơ sở" ký quy chế phối hợp

Hình thức trao đổi sẽ trực tiếp từ hệ thống chuông báo động (trường hợp khẩn cấp) hoặc số điện thoại. Bên cạnh đó, CAP Lạch Tray sẽ phối hợp với các đơn vị để khảo sát vị trí, đầu tư lắp đặt hệ thống chuông báo động. Hoạt động của hệ thống chuông báo ANTT tại cơ sở sẽ được truyền trực tiếp về trụ sở CA phường và được mã hóa, nhận biết riêng của từng đơn vị thành viên, qua đó phục vụ giải quyết các vụ việc nhanh chóng 24/24h.

Nhân dịp này, UBND phường Lạch Tray sơ kết 1 năm thực hiện mô hình "Liên kết bảo đảm ANTT khu chung cư, khách sạn và nhà nghỉ". 2 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền và Chủ tịch UBND phường Lạch Tray khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "Liên kết bảo đảm ANTT khu chung cư, khách sạn và nhà nghỉ" được khen thưởng

http://anhp.vn/