Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Thông báo về việc kiểm tra, giám sát và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết tại các tổ dân trên địa bàn phường Lạch Tray
Ngày đăng 10/08/2019 | 09:00 | Lượt xem: 1238

Thông báo số: 41/TB-UBND