Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Thông báo: Về việc công khai niêm yết danh sách ứng viên tham gia Ban quản trị tòa nhà SHP Plaza tại địa chỉ số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray.
Ngày đăng 01/10/2019 | 03:08 | Lượt xem: 942

Thông báo số: 50/TB-UBND, ngày 01/10/2019.