Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Quyết định V/v Kiện toàn bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế Một cửa tại UBND phường Lạch Tray
Ngày đăng 09/09/2020 | 03:32 | Lượt xem: 973

QD: 176/QĐ-UBND ngày 09/9/2020