Asset Publisher

Chi bộ TDP số 7 tổ chức ĐH làm điểm cho Đảng bộ phường Lạch Tray

Ngày đăng 25/11/2019 | 10:03 | Lượt xem: 69
Sáng ngày 23/11/2019 Chi bộ TDP số 7 tổ chức ĐH làm điểm cho Đảng bộ phường Lạch Tray thành công rực rỡ. Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội Ông Phám Bá...

Picture1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

bieu quyet.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

BCH moi ra mat.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

vn.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

bo phieu.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

bt.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

dh cb 7 2019

Ngày đăng Lượt xem: 0

Hội CTĐ phường Lạch Tray tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, kỷ niệm 61 năm (01/12/1958-01/12/2019), tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Ngày đăng 28/11/2019 | 09:53 | Lượt xem: 65
Sáng ngày 28/11/2019 Hội CTĐ phường Lạch Tray tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, kỷ niệm 61 năm (01/12/1958-01/12/2019), tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ, biểu dương...

Hội CTĐ phường Lạch Tray tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, kỷ niệm 61 năm (01/12/1958-01/12/2019), tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Ngày đăng 28/04/2019 | 04:16 | Lượt xem: 0
Sáng ngày 28/11/2019 Hội CTĐ phường Lạch Tray tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, kỷ niệm 61 năm (01/12/1958-01/12/2019), tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ, biểu dương...

ld ctd phuong.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

don vi tai tro.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

don vi tai tro 3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

don vi tai tro 1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

chu tich tang qua.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

tổng kết 2019

Ngày đăng Lượt xem: 0

Chi bộ Công an phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXX, Nhiệm kỳ 2020 - 2022. (Làm điểm cho Đảng bộ Phường Lạch Tray)

Ngày đăng 22/11/2019 | 03:49 | Lượt xem: 102
Sáng ngày 22/11/2019 tại Hội trường UBND phường Lạch Tray, Chi bộ Công an phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXX, Nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đại hội chi bộ Công an...

bo phieu.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

vn 1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0