Asset Publisher

Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Qúy III

Ngày đăng 24/08/2020 | 06:08 | Lượt xem: 4
Báo cáo: Số 201/BC-UBND ngày 24/8/2020

BC 201.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

Báo cáo: Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý II năm 2020

Ngày đăng 16/06/2020 | 06:03 | Lượt xem: 4
Báo cáo: Số 137/BC-UBND ngày 16/6/2020

BC 137.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường Lạch Tray

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:57 | Lượt xem: 4
Báo cáo: Số 126/BC-UBND ngày 29/5/2020

BC 126.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

Báo cáo: Kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC quý I năm 2020

Ngày đăng 10/03/2020 | 05:55 | Lượt xem: 4
Báo cáo: số 38/BC-UBND ngày 10/3/2020

BC 38.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

BC 28.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I/2020 trên địa bàn phường Lạch Tray

Ngày đăng 28/02/2020 | 05:50 | Lượt xem: 4
BC: 18/BC-UBND ngày 28/02/2020

BC 18.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Quý I

Ngày đăng 24/02/2020 | 05:45 | Lượt xem: 4
BC: 16/BC-UBND ngày 24/02/2020

BC 16.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 4

2020

Ngày đăng Lượt xem: 0

Thông báo: Về việc kiểm tra công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII

Ngày đăng 08/07/2020 | 05:11 | Lượt xem: 0
Thông báo: Số 52/TB-UBND ngày 08/7/2020

Thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Trần thị bình, số 8b ngõ 70 đường lạch tray

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:04 | Lượt xem: 0
Thông báo: Số 56/TB-UBND ngày 31/7/2020

Thông báo: V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn phường Lạch Tray

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02 | Lượt xem: 4
Thông báo: Số 57/TB-UBND ngày 31/7/2020