Asset Publisher

Bộ TTHC lĩnh vực Y tế 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:29 | Lượt xem: 0
Y te.rar

Bộ TTHC lĩnh vực NNPT-NT 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:24 | Lượt xem: 0
NNPH-NT.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:22 | Lượt xem: 0
Giaoduc.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh Tư Pháp 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:20 | Lượt xem: 0
TuPhap.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực LĐTBXH 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:18 | Lượt xem: 0
LĐTBXH.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ 2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 11:13 | Lượt xem: 0
Xem chi tiết tại đây

Danh mục TTHC nong nghiệp 5-2020.doc

Ngày đăng Lượt xem: 0

Quy trình y tế.doc

Ngày đăng Lượt xem: 0

Tu Phap 2020.rar

Ngày đăng Lượt xem: 0

Giáo dục 2020.rar

Ngày đăng Lượt xem: 0

LĐTBXH 2020.rar

Ngày đăng Lượt xem: 0

noi vu.rar

Ngày đăng Lượt xem: 0

2020

Ngày đăng Lượt xem: 0

Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lương, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 20202

Ngày đăng 23/04/2020 | 10:57 | Lượt xem: 0
Nội dung chi tiết tại đây

chinh_sach_chat_luong_2020.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 0

Quyết định V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

Ngày đăng 23/04/2020 | 10:53 | Lượt xem: 0
QĐ: số 128a/QĐ-UBND ngày 20/04/2020

QD_128_a.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 0

QD_114a_(2).pdf

Ngày đăng Lượt xem: 0