Trang chủ

Thông tin đất đai

Các văn bản pháp luật về đất đại và Giải phóng mặt bằng

Ngày đăng 25/07/2019 | 02:23 | Lượt xem: 5057
Tổng hợp các văn bản do HĐND và UBND thành phố Hải Phòng ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng Tổng hợp các Thông tư liên tịch điều chỉnh lĩnh vực đất đai và giải...

UBND Quận Ngô Quyền tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành quy định quản lý Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và khu vực hồ An Biên tại phường Lạch Tray tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp

Ngày đăng 10/06/2018 | 01:34 | Lượt xem: 1743
Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-SXD&UBND, ngày 08/6/2018 Sở Xây dựng và UBND Quận Ngô Quyền tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành quy định quản lý Cung văn hóa Lao động...

Hội nghị lấy ý kiến công đồng về tác động môi trường của dự án chỉnh trang tuyến đường Lạch Tray

Ngày đăng 11/10/2017 | 04:19 | Lượt xem: 1857
Thực hiện nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND thành phố vể việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Viện quy hoạch thành phố tổ chức ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cung văn hoá thiếu nhi thành phố.

Ngày đăng 10/09/2017 | 09:25 | Lượt xem: 1408
Thực hiện kế hoạch số 164/KH-UBND&VQH ngày 6/9/2017 của liên cơ quan ubnd quận ngô quyền và viện quy hoạch thành phố tổ chức ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào nhiệm vụ và đồ án điều...

  Visitor Tracking

User Online: 1295
Total visited: 6215075