Trang chủ

Thông tin đất đai

Viện quy hoạch thành phố tổ chức ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cung văn hoá thiếu nhi thành phố.
Ngày đăng 10/09/2017 | 09:25 | Lượt xem: 642

Thực hiện kế hoạch số 164/KH-UBND&VQH ngày 6/9/2017 của liên cơ quan ubnd quận ngô quyền và viện quy hoạch thành phố tổ chức ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cung văn hoá thiếu nhi thành phố. 


Sáng ngày 9/9/2017, ubnd quận ngô quyền và viện quy hoạch tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch cung thiếu nhi. buổi làm việc đã nhận được các ý kiến phản hồi tích cực của nhân dân địa phương. Ubnd quận ngô quyền tổng hợp ý kiến của nhân dân và báo cáo kết quả về ubnd thành phố.  

  Visitor Tracking

User Online: 3123
Total visited: 4555836