Trang chủ

Thông tin đất đai

UBND Quận Ngô Quyền tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành quy định quản lý Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và khu vực hồ An Biên tại phường Lạch Tray tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp
Ngày đăng 10/06/2018 | 01:34 | Lượt xem: 1115

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-SXD&UBND, ngày 08/6/2018 Sở Xây dựng và UBND Quận Ngô Quyền tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành quy định quản lý Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và khu vực hồ An Biên tại phường Lạch Tray tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo Sở Xây dựng, trưởng các phòng ban chuyên môn Quận ủy, UBND Quận Ngô Quyền; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Lạch Tray và đại diện nhân dân các tổ dân phố liên quan.

            Tại buổi làm việc, công bố Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành Quy định quản lý Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp và khu vực hồ An Biên tại phường Lạch Tray; giới thiệu quy hoạch chi tiết quy hoạch điều chỉnh tại khu vực này.

            Việc quy hoạch xây dựng Cung văn hóa và khu vực hồ An Biên góp phần làm thay đổi diện mạo của phường Lạch Tray nói riêng và thành phố nói chung. Vì vậy, buổi công bố quy hoạch nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương.

Bản đồ chi tiết 1/500 Cung VHHN Việt Tiệp:

  Visitor Tracking

User Online: 3025
Total visited: 4986906