Trang chủ

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Các văn bản pháp luật về đất đại và Giải phóng mặt bằng

Ngày đăng 25/07/2019 | 02:23 | Lượt xem: 2119
Tổng hợp các văn bản do HĐND và UBND thành phố Hải Phòng ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng Tổng hợp các Thông tư liên tịch điều chỉnh lĩnh vực đất đai và giải...

Luật Đặc xá năm 2018

Ngày đăng 22/04/2019 | 10:30 | Lượt xem: 861
Luật số: 30/2018/QH14

Luật công an nhân dân năm 2018

Ngày đăng 22/04/2019 | 10:24 | Lượt xem: 938
Luật Công an nhân dân 2018, số 37/2018/QH14

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, số 36/2018/QH14

Ngày đăng 13/04/2019 | 11:13 | Lượt xem: 894
Toàn văn của luật phòng, chống tham nhũng.

Luật Tố Cáo năm 2018

Ngày đăng 15/03/2019 | 09:17 | Lượt xem: 1206
Luật số: 25/2018/QH14

Luật khoáng sản

Ngày đăng 23/08/2018 | 11:01 | Lượt xem: 1313
Luật số 60/2010/QH12, ngày 17/11/2010 và có hiệu lực ngày 01/7/2011 gồm 86 điều, 11 chương

Luật an ninh mạng năm 2018

Ngày đăng 10/08/2018 | 03:19 | Lượt xem: 1266
Luật số: 24/2018/QH14- Hà Nội, ngày 12/6/2018

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã

Ngày đăng 05/08/2018 | 10:06 | Lượt xem: 943
xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 02/08/2018 | 01:42 | Lượt xem: 1242
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Số/Ký hiệu ...

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 21/07/2018 | 06:13 | Lượt xem: 598
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1829/QU-UBND ngày 18/07/2017 về việc...

Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 25/07/2017 | 05:32 | Lượt xem: 75
Ngày 18/7/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Toàn...

  Visitor Tracking

User Online: 1612
Total visited: 3747695