Trang chủ

Giấy khen - Bằng khen

  Xuất bản thông tin

2020

Ngày đăng Lượt xem: 0

Chiến dịch 'Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020'

Ngày đăng 15/10/2020 | 05:03 | Lượt xem: 1472
Chiến dịch ‘Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020’ được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC Vietnam), thuộc Bộ TT-TT phối hợp, đồng...

Lịch công tác - Tuần 42 (từ 12/10/2020 đến 18/10/2020)

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:55 | Lượt xem: 1268

Lịch công tác - Tuần 41 (từ 05/10/2020 đến 11/10/2020)

Ngày đăng 05/10/2020 | 04:52 | Lượt xem: 1060
UBND Quận Ngô Quyền Lịch công tác Lịch công tác đơn vị - UBND phường Lạch Tray Tuần 41 (từ 05/10/2020 đến 11/10/2020) ...

Lịch công tác Tuần 40 (từ 28/09/2020 đến 04/10/2020)

Ngày đăng 28/09/2020 | 11:42 | Lượt xem: 1049
UBND Quận Ngô Quyền Lịch công tác Lịch công tác đơn vị - UBND phường Lạch Tray Tuần 40 (từ 28/09/2020 đến 04/10/2020) ...

Bộ TTHC lĩnh vực Y tế 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:29 | Lượt xem: 33
Y te.rar

Bộ TTHC lĩnh vực NNPT-NT 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:24 | Lượt xem: 25
NNPH-NT.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:22 | Lượt xem: 30
Giaoduc.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh Tư Pháp 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:20 | Lượt xem: 28
TuPhap.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực LĐTBXH 2020

Ngày đăng 23/05/2020 | 11:18 | Lượt xem: 27
LĐTBXH.rar

Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ 2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 11:13 | Lượt xem: 25
Xem chi tiết tại đây

Danh mục TTHC nong nghiệp 5-2020.doc

Ngày đăng Lượt xem: 17

Quy trình y tế.doc

Ngày đăng Lượt xem: 18

Tu Phap 2020.rar

Ngày đăng Lượt xem: 20

Giáo dục 2020.rar

Ngày đăng Lượt xem: 20

LĐTBXH 2020.rar

Ngày đăng Lượt xem: 18

noi vu.rar

Ngày đăng Lượt xem: 17

2020

Ngày đăng Lượt xem: 0

Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lương, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 20202

Ngày đăng 23/04/2020 | 10:57 | Lượt xem: 1
Nội dung chi tiết tại đây

chinh_sach_chat_luong_2020.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 0