Trang chủ

Hoạt động cơ sở

Chi bộ Công an phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIX, Nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Ngày đăng 24/07/2017 | 03:32 | Lượt xem: 905

Sáng ngày 22/7/2017 tại Hội trường UBND phường Lạch Tray, Chi bộ Công an phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIX, Nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội chi bộ Công an phường Lạch Tray diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). 
Với nhiệm vụ chính trị là xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đại hội lần thứ XXIX của Chi bộ Công an phường Lạch Tray là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn chi bộ. Là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, tính thống nhất, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chiến sỹ, đảng viên.
Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo chính trị về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017; chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của ưu, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới; nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.


Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đầy đủ những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ và năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới...theo đúng quy định của Đảng và của Ngành Công an.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Phạm Bá Huy - QUV, BT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà chi bộ Công an phường Lạch Tray đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi trong nhiệm kỳ tới./.

Một số hình ảnh:

Đoàn công tác số 1 Đảng ủy phường chụp ảnh lưu niệm với toàn thể

chi bộ công an phường 

  Thống kê truy cập

Đang online: 332
Tổng số truy cập: 1572873