Trang chủ

Hoạt động ủy ban phường

phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công hội nghị Chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi đăng thọ 70, 75, 80, 85, 95, 100 tuổi toàn phường.
Ngày đăng 02/04/2018 | 04:00 | Lượt xem: 652

Sáng ngày 30/3/2018, ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức thành công hội nghị Chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi đăng thọ 70, 75, 80, 85, 95, 100 tuổi toàn phường.

Các đại biệu tới dự hội nghị

Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội người cao tuổi đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương. Người cao tuổi trong toàn phường đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bằng uy tín của mình hàng trăm hội viên người cao tuổi đã tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp hòa giải các bất hòa trong Tổ dân phố, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi…

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng của phường Lạch Tray quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trên nhiều mặt./.

Một số hình ảnh:

Ông Phạm Bá Huy - QUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường tra quà mừng thọ tới các cụ

Ông Đặng Anh Dũng - PCT UBND phường trao quà tới các cụ được chúc tho trong đợt này

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch UBMTTQ VN trao quà cho các cụ được chúc thọ trong dịp này