Trang chủ

Hoạt động ủy ban phường

HĐND phường Lạch Tray tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND phường
Ngày đăng 25/06/2018 | 10:59 | Lượt xem: 564

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 15/5/2018 của HĐND phường Lạch Tray về việc tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND phường;

Đ/c Phạm Bá Huy - QUV-Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

Ngày 22/6/2018, HĐND phường Lạch Tray tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa VIII  nhiệm kỳ 2016 - 2021, với các nội dung:

1. Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 phường Lạch Tray.

2. Quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2017.

3. Quyết định Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường.

4. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Nghe thông báo của UBMTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

7. Chất vấn và trả lời chất vấn.

Đ/c Đào Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường 

Lên giải trình các vấn đề cử chi quan tâm

    Kỳ họp nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn phường cùng sự có mặt của các đại biểu HĐND quận bầu tại phường; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường; các vị đại biểu HĐND phường khoá VIII và các đại biểu khách mời.\

Các đại biểu dự hội nghị

Tại kỳ họp này HĐND phường đã nghe, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo Luật định.

Sau khi xem xét, thảo luận, thẩm tra, HĐND phường đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018. HĐND phường đã dành thời gian thoả đáng để thảo luận, trao đổi, chất vấn, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm cần giải quyết thấu đáo của chính quyền. UBND phường đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, đề xuất những biện pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian tới.

HĐND phường đã thông qua 03 Nghị quyết về: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Quyết toán ngân sách năm 2017; Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu HĐND phường, sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ sáu HĐND phường Lạch Tray khoá VIII đã hoàn thành các nội dung đề ra và đạt kết quả tốt./.