Trang chủ

Hoạt động ủy ban phường

Kế hoạch: Đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2020
Ngày đăng 03/09/2020 | 03:35 | Lượt xem: 874

KH: 61/KH-UBND ngày 03/9/2020