Xuất bản thông tin

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Lạch Tray khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 19/06/2021 | 03:59 | Lượt xem: 555
Sáng 18/6, HĐND phường Lạch Tray tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường Lạch Tray khóa IX, nhiệm vụ 2021-2026. Tại hôi nghị đã bầu ra Chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; các Phó chủ tịch...

1.1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 17

3.3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 16

5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 17

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 16

4.4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 19

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 20

kỳ 1

Ngày đăng Lượt xem: 0

HĐND khóa IX

Ngày đăng Lượt xem: 0

Ủy ban bầu cử phường Lạch Tray tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 11/06/2021 | 02:13 | Lượt xem: 632
Sáng 9/6, Ủy ban bầu cử phường Lạch Tray đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Đến dự hội...

6bc.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 15

7bc.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 13

1bc.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 16

5 bc.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 16

4bc.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 16

Nghị Quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường lạch Tray khóa IX

Ngày đăng 31/05/2021 | 10:18 | Lượt xem: 713
Nội dung: Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 31/05/2021

NQ cong nhan tu cach Dai bieu HDND.signed.pdf

Ngày đăng Lượt xem: 33

outicon.exe

Ngày đăng Lượt xem: 0