Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:20 | Lượt xem: 81
Chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy...

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND Phường Lạch Tray

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:44 | Lượt xem: 95
1, Họ và tên: Đặng Anh Dũng; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường Lạch Tray; Điện thoại: 0225.847308 ; Email: danganhdung@haiphong.gov.vn.   2, Họ và tên: Đặng Thúy Hải; Chức...

Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của UBND phường Lạch Tray

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:38 | Lượt xem: 91
Quyết định số 30/QĐ-UBND

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 03/05/2018 | 10:24 | Lượt xem: 84
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp...

  Thống kê truy cập

Đang online: 1530
Tổng số truy cập: 3849970